Coaching menadżerski

Manager Coaching

 

Coaching menedżerski (Manager Coaching) skierowany jest do menedżerów średniego szczebla. Koncentruje się na rozwoju konkretnych umiejętności, predyspozycji i zachowań, między innymi na zrozumieniu zachowań i emocji, które wpływają pozytywnie na relacje
w pracy osoby zarządzającej i tworzącej zespół oraz sposobów działania, które przekładają się bezpośrednio na efektywność pracy zespołu.