Coaching biznesowy

Business Coaching

 

Coaching biznesowy (Business Coaching) adresowany jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących założyć własny biznes. Głównym celem jest efektywność działania. Polega na definiowaniu celów krótko
i długoterminowych oraz podnoszeniu umiejętności i kompetencji zarządczych.