Coaching

"W coachingu chodzi o pomaganie ludziom w zdobyciu tego, czego pragną, bez robienia tego za nich lub mówienia im, co mają robić."

Definicja coachingu według CoachWise

 

Istnieje wiele definicji coachingu, wśród nich wiele dobrych. Wierzymy, że coaching jest przede wszystkim procesem mającym na celu trwałą realizację planów Klienta w oparciu wyłącznie o jego zasoby własne. W tym celu Klient wraz z coachem tworzą na czas procesu unię, której jedynym celem jest wymierna i trwała realizacja celu Klienta.

Coaching​ biznesowy

Coaching biznesowy (Business Coaching) adresowany jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób planujących założyć własny biznes. Głównym celem jest efektywność działania. Polega na definiowaniu celów krótko-
jak również długoterminowych oraz podnoszeniu umiejętności
i kompetencji zarządczych.

czytaj dalej

Coaching​ menedżerski

 

Coaching menedżerski (Manager Coaching) skierowany jest do menedżerów średniego szczebla. Koncentruje się na rozwoju konkretnych umiejętności twardych i miękkich, predyspozycji i zachowań, Pozwala na lepsze zrozumienie zachowań i emocji, które wpływają na relacje w organizacji. Coach stwarza wyjątkowe warunki do poszerzania świadomości klienta jako menadżera i lidera zespołu oraz takich sposobów działania, które przekładają się bezpośrednio na efektywność zawodową.

czytaj dalej

Coaching​ kariery

Coaching kariery (Career Coaching) - dedykowany osobom, które chcą świadomie planować swoją ścieżkę kariery, zorientowany na poszerzanie horyzontów w myśleniu o rozwoju zawodowym, wytyczaniu ambitnych celów oraz wyznaczaniu sposobów ich realizacji.

czytaj dalej